Blogg

Alternativ- og skolemedisin – to filosofier på NRK

2017-09-02T22:00:50+00:00

Akkurat som dyra pleide en gang i fortida også mennesket å spise planter og svelge stoffer som gjorde at det følte seg bra. Det handlet både om kamp mot mikroorganismer og styrking av kroppen, men også menneskets evige behov til å føle seg bra psykisk. […]

Alternativ- og skolemedisin – to filosofier på NRK 2017-09-02T22:00:50+00:00

Mitt møte med hypnoterapi (Karis historie)

2017-09-02T22:05:06+00:00

Som flere jeg kjenner, har også jeg tenkt på hypnose som noe litt skummelt, fremmed som tar fra meg kontroll – en kontroll som jeg i de fleste sammenhenger ønsker å inneha! Nå er det imidlertid slik at jeg i en del år har slitt med å reise med fly. Dette oppstod etter at jeg [...]

Mitt møte med hypnoterapi (Karis historie) 2017-09-02T22:05:06+00:00

En oppdagelse av min egen kropp (Johannas historie)

2017-09-02T22:05:25+00:00

Det var dårlig kjemi mellom Johanna og meg de første to timene. Som terapeut bør jeg være flink til å tilpasse meg klienten, men jeg er ikke den beste i det. Johanna hadde noen forventninger. Hun har jobbet mye med seg selv og ville ikke ”plages” av fortida igjen. Hun ville bare ha det bra. [...]

En oppdagelse av min egen kropp (Johannas historie) 2017-09-02T22:05:25+00:00

Medisinens to filosofiske sider

2014-09-27T09:10:14+00:00

Svaret på det gamle, filosofiske spørsmålet om et menneske i seg selv er godt eller ei, bestemmer mye av framtiden vår. Forskjell mellom det ville dyret, menneskenaturen, som må temmes med lover – Hobbes – på den side, og Rousseaus gode vesen korrumpert av en materialistisk kultur på den andre. Det har aldri vært viktigere [...]

Medisinens to filosofiske sider 2014-09-27T09:10:14+00:00

Myten om passivitet

2014-06-25T21:43:27+00:00

Språket som konstruerer vår virkelighet, konstruerer også oss, våre følelser og vårt forhold til dem. Hvilket følelsesspråk er det så vi tvinges inn i? Den amerikanske filosofen Robert C. Solomon hevder i den mye refererte boken The passions (fra 1976) at det er et bekvemt språk, som gir oss unnskyldninger og ”redder” oss fra ansvar. [...]

Myten om passivitet 2014-06-25T21:43:27+00:00

Anonyme romantikere

2014-03-16T21:23:32+00:00

http://www.youtube.com/watch?v=VN1oTKQ1Uwk Den franske filmen "Les emotifs anonymes". De lager sjokolade, er kreative og har raffinert smak. Den norske oversettelsen av filmens tittel er: "Anonyme romantikere". Men å være følsom er litt mer enn å være romantiker selv om de to henger sammen. Begge to har angst. Det er mange mennesker som er følsomme, som har [...]

Anonyme romantikere 2014-03-16T21:23:32+00:00

Dwelling On The Past

2014-01-12T19:39:10+00:00

My daughter Gala has sent to me a link to an article: “20 Things That Mentally Strong People Don’t Do”. It is a logical continuation of our conversation on the subject of how to treat bad feelings hidden in the past. It is a subject of crucial importance for mental health in humans, and I [...]

Dwelling On The Past 2014-01-12T19:39:10+00:00

Hypnose eller hypnoterapi?

2013-12-11T21:49:16+00:00

Det skrives mye rart om hypnose, og det er stort sett to sider som profilerer seg i debatten. Den ene sida består av en naturfagsmetodologisk rasjonalisme som stadig prøver å putte hypnose/hypnoterapi inn i den overtroiske båsen og sette ”placebo”-klistremerket på den. Den andre siden mytologiserer forestillinger om naturens iboende krefter som finnes i mennesker. [...]

Hypnose eller hypnoterapi? 2013-12-11T21:49:16+00:00

Makt, kjærlighet og psykiske forstyrrelser

2013-11-08T19:58:57+00:00

Neurolingvistisk programmering (NLP) er blitt stadig mer populært i dag i behandling av psykiske plager hos mennesker. Den er underlagt et enkelt prinsipp: ”Ta en god følelse og kjør på en dårlig, så er det den gode som vinner”. Anvendt som filosofi i det daglige livet har teknikken en dårlig side. Man må hele tida [...]

Makt, kjærlighet og psykiske forstyrrelser 2013-11-08T19:58:57+00:00
Load More Posts