Vektreduksjon er en sammensatt terapi. Det handler om avhengighet – man overspiser, og så legger man på seg. Det er ikke tilfeldig at man overspiser og blir avhengig av mat, både søt og salt. Mange opplever dårlige følelser som hele tida vil opp til overflaten, og så bruker de mat for å holde dem sjakk. Mange kaller det for trøst. Når man putter noe velsmakende inn i munnen, føles det godt. I det øyeblikket forsvinner all slags elendighet. Og selvfølgelig må man gjøre det ofte fordi elendighet og dårlige følelser stadig kommer tilbake. De forsvinner ikke med mindre man gjør noe med dem.

Altså, å overspise søt/salt mat er en slags tillært selvterapi hvor man håndterer virkninger (dårlige følelser) og prøver å glemme/overse årsakene (følelsene de er underlagt). Da havner man i en ond sirkel. Mer spising, dårligere selvbilde – dårligere selvbilde krever mer spising. Når man innser at det blir uutholdelig å være i en negativ spiral over lang tid, begynner man å søke hjelp. Tida er inne for å gjøre noe med årsakene.

Så jobber vi med de følelsene som krever søt/salt mat. De følelsene forandres til positive, gode følelser som hjelper en på veien videre. Deretter forsvinner trangen til overspising.

Generelt føler klientene seg roligere, nærmere seg selv. De lærer å forholde seg til sine egne følelser på en riktig måte. Ofte opplever de at mange sidefenomener som for eksempel depresjon, angst, fobier, tvangshandlinger, tvangstenkning osv. forsvinner.

Alt dette garanterer en utvikling på veien mot selvrealisering i neste omgang. Det er omtrent det som skal til for at man i det hele tatt skal kunne bli lykkelig.

Gjennomsnittlig tar arbeidet med vekta fire besøk hos meg, men det varierer. Noen bruker mer tid, noen mindre.