Det er en viktig del av jobben min å formidle kunnskap og viten om hypnose og hypnoterapi. Jeg møter mye uviten og misforståelse i tankene folk har om begrepet “hypnose”. Ved siden av det er det mye “ukultur” i måten mennesker forholder seg til seg selv og sine egne følelser. Det er mange som frykter seg selv og sine egne følelser og prøver å viske dem bort, undertrykke dem med sin ofte sterke vilje. Dette er en “ukultur” som er skyldig i en så stor forekomst av depresjon og angst relaterte forstyrrelser. Og en slik “ukultur” idealiserer terapeutisk bruk av hypnose og reduserer den til “trollmannskunst” – noe den ikke er i det hele tatt.

Det hadde vært interessant å forklare til kursdeltakere hvordan oppstår psykiske plager!?  Hvordan vår egen vilje og intelligens, kontrollert av traumatisk frykt, holder psykiske plager ved like og gradvis forsterker dem?! Og hvordan kommer man seg ut av denne onde sirkelen som faktisk er årsak til psykiske plagene våre?!

Foreløpig skreddersyr jeg disse informasjonene inn i selve terapien, en mot en. Men behovet er så stor for at mennesker blir inneforstått med de mekanismene som tar fra dem mental sunnhet og styrke.

Det grunnlegende paradokset i vår psyke er at vi gjør oss selv syke ved å prøve å hjelpe oss selv på en, tenkningsmessig og filosofisk sett, feil måte. Altså, psykiske forstyrrelser er underlagt fakta at vi skader oss selv med vår egen overlevelsesvilje og vår egen intelligens som er brukt på en katastrofalt feil måte – denne misbruken er drevet av “Det onde sirkelens prinsipp” som sier at:”Jo hardere prøver man, desto verre er det”!

Å sette opp et kurs er en utfordring og nødvendighet jeg må svare til i framtida!