Det skrives mye rart om hypnose, og det er stort sett to sider som profilerer seg i debatten. Den ene sida består av en naturfagsmetodologisk rasjonalisme som stadig prøver å putte hypnose/hypnoterapi inn i den overtroiske båsen og sette ”placebo”-klistremerket på den. Den andre siden mytologiserer forestillinger om naturens iboende krefter som finnes i mennesker. Jeg vil her profilere en tredje side i debatten som jeg kan godt kalle for den humanistiske tilnærmingen. Den er kritisk overfor begge to nevnte sidene, og for eget vedkommende kan jeg si at begge de sidene bruker språk som er misvisende når det gjelder forståelsen for det hypnoterapi/hypnose virkelig kan utrette.

Hypnose som begrep er misvisende og foreldet. I tusenvis av år pleide mennesker å påføre en slags transe både på seg selv og andre. Det handlet om tidkrevende prosedyrer. Alt fra dansing, mantra, meditasjon, massasje osv. til den moderne ”hypnose” som gjør jobben på ca. 10 min. ved bruk av ord. Altså, begge de to nevnte sidene i debatten bruker en eller annen form for ”transe”-tenkning i sin fremstilling av hypnoserelatert terapi. Her vil jeg si at dette ikke er relevant i seg selv. Det som hypnoterapi baserer sin effektivitet på, er REM-tilstanden (rapid eye movement). Dette er den tilstanden som vi opplever omtrent to timer i løpet av nattesøvnen. I hypnoterapien føres pasienter inn i den tilstanden ved hjelp av ord/språk. Til forskjell fra natta når pasienten drømmer i søvne og kommuniserer lite med omgivelsene, kan pasienten i REM-tilstanden i hypnoterapien kommunisere med terapeuten.

La oss bruke dataspråket og fremstille billedlig at mennesker har en prosessor (korttidshukommelse) og hard disk (langtidshukommelse). Hvis man går inn i terapi med pasienten i våken tilstand, er det stor sannsynlighet for at prosessoren – ved siden av det man holder på med i terapien – samtidig bearbeider tanker som ikke er viktige der og da. Pasientens kritiske sans opptar en god del av prosessoren samtidig som følelser fra fortida allerede kverner i ”underbevisst”-modusen.

I REM-tilstanden faller de unødvendige tanker bort, og prosessoren bruker kapasiteten i det store og hele på det som man holder på med i terapien. Den optimale bruken av prosessoren gir tyngde og effektivitet til hypnoterapien og gjør den ofte mer effektiv enn den bevissthetsfokuserte terapien.

De amerikanske psykologene (ref. bok: ”Humans Givens”) Joe Griffin og Ivan Tyrell har en for meg overbevisende teori om hva REM-tilstanden faktisk er og betyr for oss mennesker. De påstår at denne tilstanden ligner på en slags ”fabrikk” som kontinuerlig bearbeider dårlige følelser. De følelsene som vi opplever i løpet av dagen, og som fortsatt står uløste og uarkiverte, blir altså bearbeidet i drømmene våre i løpet av natta. Den avanserte REM-tilstanden er faktisk, ifølge disse psykologene, en av de grunnene til at vi mennesker har klart til å utvikle oss så overlegent i forhold til andre organismer på jorda. Utenn så effektiv REM kunne vi mennesker ikke klare å tilpasse oss stadig mer avanserte omgivelser som vi skaper i vår utvikling. Altså, uten den gode jobben REM utfører hadde vi mennesker blitt altfor mettet av dårlige følelser slik at videre utvikling hadde stoppet opp. Dessverre er REM ikke allmektig. Våre psykiske plager er underlagt de (traumatiske) følelser som hjernen ikke klarer å bearbeide i REM-tilstanden i løpet av natta. De kommer ofte fra barndommen, men kan også forsterkes eller oppleves i senere faser av livet. Hypnoterapi er usedvanlig effektivt når det gjelder å utnytte REM og stimulere hjernen til å bearbeide rester av traumer og dårlige følelser generelt.

Altså, ut fra min forståelse og erfaring kan jeg si at debatten om hypnose drives med utgangspunkt i fortidens tenkning og problemhåndtering. Det gjelder i like høy grad representantene for natur- og samfunnsfag som dem som representerer mer populære forestillinger.

I virkeligheten handler selve faget hypnoterapi om noe helt annet og er mye mer rasjonell og metodisk enn begge de to sidene kan gripe akkurat nå.

Sanjin Salahovic

Reg. Homøopraktiker MNLH

Hypnoterapeut og tankefeltterapeut MAEPH