Makt, kjærlighet og psykiske forstyrrelser

2022-05-15T19:11:34+00:00

Neurolingvistisk programmering (NLP) er blitt stadig mer populært i dag i behandling av psykiske plager hos mennesker. Den er underlagt et enkelt prinsipp: ”Ta en god følelse og kjør på en dårlig, så er det den gode som vinner”. Anvendt som filosofi i det daglige livet har teknikken en dårlig [...]

Makt, kjærlighet og psykiske forstyrrelser2022-05-15T19:11:34+00:00

Arendals onde psykiske sirkel

2022-05-15T19:12:30+00:00

Vi mennesker har en innebygd utbedringsrettet tenkningsmekanisme som, på en veldig ”plastisk måte”, gjør oss i stand til å tilpasse oss og bearbeide vonde følelser. Denne mekanismen fungerer utmerket, og i prinsippet kan alle forandre sine vonde følelser til det motsatte. Men det finnes også tenkningsmekanismer i oss mennesker som [...]

Arendals onde psykiske sirkel2022-05-15T19:12:30+00:00

Veier til røykeslutt

2022-05-15T19:15:34+00:00

Avhengigheter er underlagt vårt behov til å bearbeide de følelsene vi ikke liker. Hvis man for eksempel slutter å røyke hva skal man gjøre i stedet? Hva kan man gjøre med de dårlige følelsene som gjorde at vi røykte i utgangspunktet? Det som da pleier å skje, er at vi erstatter [...]

Veier til røykeslutt2022-05-15T19:15:34+00:00

Veien til ”psykiske forstyrrelser”

2022-05-15T19:14:34+00:00

Kommunikasjon mellom barnas og de voksnes verden er et vanskelig foretak. Selv med all kjærlighet og godsinnhet de voksne har for barna er det likevel mulig at barna opplever traumer. Et naturlig spørsmål som stilles da er om vi virkelig kan bli psykisk syke eller om vi bare har valgt en [...]

Veien til ”psykiske forstyrrelser”2022-05-15T19:14:34+00:00

Hypnoterapiens analytiske indre teater

2022-05-15T19:16:21+00:00

Det har alltid vært en uvanlig følelse å se på en teaterforestilling. Uansett om det er snakk om en forestilling framført i all høytidelighet i et gresk teater eller kanskje forbigående på et sted ute i gata i en middelalders eller renessanseby i Europa, er teater noe som provoserer oss til [...]

Hypnoterapiens analytiske indre teater2022-05-15T19:16:21+00:00

Kort historie om hypnose og hypnoterapi

2012-04-17T11:54:58+00:00

Søvntempler Hypnose som verktøy har sine røtter i det gamle India hvor hinduer pleide å helbrede sine syke med den i templer som de kalte for ”Søvntempler”. Det gjorde de gamle egypterne og grekerne også. Avicena Den persiske legen Abu Ali Sina Balkhi, eller Ibn Sina, var den første som så forskjell mellom søvn og [...]

Kort historie om hypnose og hypnoterapi2012-04-17T11:54:58+00:00

Avhengighetens mentale kode

2012-03-09T16:50:53+00:00

Alt levende i naturen, fra de enkleste encellede organismer til planter, dyr og mennesker, har noen behov som bør være oppfylt for at de skal kunne trives i sin tilværelse. For å leve et helhetlig og sunt mentalt liv må vi mennesker, i tillegg til våre fysiologiske behov, tilfredsstille våre mentale behov. Behov for intimitet, [...]

Avhengighetens mentale kode2012-03-09T16:50:53+00:00

Forståelse versus kontroll

2022-05-15T19:18:20+00:00

I Neurolingvistisk programmering (NLP) – sjargong finnes det tre såkalte ”representasjonssystemer” – dimensjoner våre tanker består av. De er lyd (det auditive), bilde (det visuelle) og følelser (det kinestetiske). De er både dimensjoner vi tenker i og lagrer informasjon med. Av de tre er det følelser som utgjør mysterium for oss. [...]

Forståelse versus kontroll2022-05-15T19:18:20+00:00

Grunnleggende mentale behov

2012-01-10T10:32:08+00:00

Det kan synes sånn, hvis du kjenner godt etter, at mange deler av livet ditt fungerer (eller kunne fungere) veldig bra, men du lar et utilfredsstillende aspekt dominere alt.  Hvis du synes det er vanskelig å kartlegge og gjøre rede for alle dine egne grunnleggende mentale behov på en gang, kan det være lettere å [...]

Grunnleggende mentale behov2012-01-10T10:32:08+00:00

Er depresjon en sykdom?

2022-05-15T19:19:10+00:00

Det er ni symptomer leger bruker i diagnostisering av depresjon. De er: – nedtrykt stemningsleie – mangel på glede og interesser for vanlige aktiviteter – spiseforstyrrelser / tap av matlyst – søvnforstyrrelser – følelse av opp- eller nedstemthet – energitap – følelse av verdiløshet eller skyld – problemer med å tenke [...]

Er depresjon en sykdom?2022-05-15T19:19:10+00:00
Go to Top