Informasjon og presseskriv om Hypnoterapi Mobilis

Avhengighetens mentale kode

2012-03-09T16:50:53+00:00

Alt levende i naturen, fra de enkleste encellede organismer til planter, dyr og mennesker, har noen behov som bør være oppfylt for at de skal kunne trives i sin tilværelse. For å leve et helhetlig og sunt mentalt liv må vi mennesker, i tillegg til våre fysiologiske behov, tilfredsstille våre mentale behov. Behov for intimitet, [...]

Avhengighetens mentale kode2012-03-09T16:50:53+00:00

Forståelse versus kontroll

2022-05-15T19:18:20+00:00

I Neurolingvistisk programmering (NLP) – sjargong finnes det tre såkalte ”representasjonssystemer” – dimensjoner våre tanker består av. De er lyd (det auditive), bilde (det visuelle) og følelser (det kinestetiske). De er både dimensjoner vi tenker i og lagrer informasjon med. Av de tre er det følelser som utgjør mysterium for oss. [...]

Forståelse versus kontroll2022-05-15T19:18:20+00:00

Grunnleggende mentale behov

2012-01-10T10:32:08+00:00

Det kan synes sånn, hvis du kjenner godt etter, at mange deler av livet ditt fungerer (eller kunne fungere) veldig bra, men du lar et utilfredsstillende aspekt dominere alt.  Hvis du synes det er vanskelig å kartlegge og gjøre rede for alle dine egne grunnleggende mentale behov på en gang, kan det være lettere å [...]

Grunnleggende mentale behov2012-01-10T10:32:08+00:00

Er depresjon en sykdom?

2022-05-15T19:19:10+00:00

Det er ni symptomer leger bruker i diagnostisering av depresjon. De er: – nedtrykt stemningsleie – mangel på glede og interesser for vanlige aktiviteter – spiseforstyrrelser / tap av matlyst – søvnforstyrrelser – følelse av opp- eller nedstemthet – energitap – følelse av verdiløshet eller skyld – problemer med å tenke [...]

Er depresjon en sykdom?2022-05-15T19:19:10+00:00

Bordtennis mellom sinn og kropp

2022-05-15T19:20:49+00:00

Bordtennis mellom sinn og kropp Det er til sammen ca 650 muskler i kroppen. 30 forskjellige muskler i ansiktet gjør at vi kan lage uttrykk og grimaser som viser hva vi føler, nesten uten at vi vet om det selv. Dette er bare et eksempel, som kjent gjelder det samme for [...]

Bordtennis mellom sinn og kropp2022-05-15T19:20:49+00:00

Forskning om hypnose

2011-04-09T10:25:09+00:00

Forskning om hypnose Hypnose finner anvendelse på mange områder i terapeutiske arbeid. Innenfor alle områder i livet til et menneske som krever mobilisering av gode, positive ressurser (les følelser), kan man effektivt benytte dette fantastiske forandringsverktøyet. Bruk av positiv hypnotisk suggesjon ved forberedelse av pasienter for operasjonell inngrep reduserer f eks postoperative komplikasjoner og forkorter [...]

Forskning om hypnose2011-04-09T10:25:09+00:00

Røykeslutt

2011-04-01T22:24:26+00:00

I min jobb med røykeslutt ved siden av hypnotisk innledet REM tilstand bruker jeg neurolingvistisk programmering (NLP) og Emotional Freedom Technik (EFT). EFT er en videreutvikling av den populære tankefeltsterapien (TFT). […]

Røykeslutt2011-04-01T22:24:26+00:00

Stressmestring

2011-04-01T22:11:42+00:00

En undersøkelse blant 12 000 arbeidstakere i 12 europeiske land, utført av bemanningsbyrået Kelly Services, avdekker at 31 prosent av norske arbeidstakere synes at arbeidsplassen deres er “stressende eller altfor stressende”. Gjennomsnittet i Europa er 27 prosent. Bare sveitsere og svensker (33 prosent) er mer stresset enn nordmenn. Lavest stressnivå ble funnet i Nederland (16 [...]

Stressmestring2011-04-01T22:11:42+00:00

I triggerens rike

2022-05-15T19:25:46+00:00

Den russiske fysiologen og psykologen Ivan Pavlov (1849-1936) observerte at hunder utskilte spytt når de fikk mat i munnen, men enkelte ganger kunne andre ting utløse denne responsen. Videre så han på hvordan disse betingede refleksene oppstår, og om en kan skape og kontrollere dem. Betingede reflekser kommer i tillegg til, [...]

I triggerens rike2022-05-15T19:25:46+00:00

Hypnoterapi for barn og ungdom

2010-10-06T22:38:31+00:00

I dag, når jeg jobber med voksne mennesker, har jeg å gjøre med saker som har sin historie og strekker seg tilbake til fortida. Akkurat som jernbanespor. Vi voksne har alle stått på hver vår egen stasjon i vår barndoms- og ungdomstid før vi begynte den lange reisen som skulle bringe oss dit vi er [...]

Hypnoterapi for barn og ungdom2010-10-06T22:38:31+00:00
Go to Top