Det er ni symptomer leger bruker i diagnostisering av depresjon. De er:

– nedtrykt stemningsleie
– mangel på glede og interesser for vanlige aktiviteter
– spiseforstyrrelser / tap av matlyst
– søvnforstyrrelser
– følelse av opp- eller nedstemthet
– energitap
– følelse av verdiløshet eller skyld
– problemer med å tenke
– gjentatte tanker om død eller selvmord

Uansett om depresjon er karakterisert som alvorlig eller lett er det viktig å si at all depresjon er hemmende og jo tidligere gjør man noe med den desto bedre er. Jeg fant ikke noe data om i hvor stor grad langvarig depresjon etterlater noen permanente spor i hjernen. Men ut fra teorier jeg jobber etter og min egen erfaring kan jeg si at det er mulig å gjøre noe med depresjon og hjelpe mennesker på tvers av forskjeller i individuell depresjonshistorie til hver enkel av dem.

Depresjon er ikke primært en sykdom. Den er heller ikke genetisk arvelig. For å forklare det kanskje det beste er å ta eksempelet til en ”usedvanlig konstruert piano” fra boken: ”Dagens skum” til franske forfatter Boris Vian. Hver eneste tangent på det pianoet er knytet til en bestemt flaske drikke. Hver gang man berører en tangent dropper en dråpe drikke inn i en bereder. Så på slutten får man en spesiell ”cocktail” – avhengig av hvilket stykke musikk spiller man. Det samme er med hjernen når det gjelder depresjon og følelser generelt – de tangentene på Vian’s piano er faktisk ord, bilder eller følelser vi bruker i vårt indre språk og tankene for øvrig . De elendige følelsene man har i depresjon er skapt av en feil måte man tenker på – måten man bruker sine tanker, ofte sitt indre språk. Prosessen som fører til depresjon kan vare kort- eller langvarig men i sin konsekvens stadfester den seg i tankene og/eller indrespråket vårt og da blir selve tenkning årsak til elendighet. Ved å forandre den samme måten i bruk av det indre språket og tankene generelt i vår tekning i en positiv retning er det mulig å løfte mennesker ut av depresjon og gi dem en helt annen, konstruktiv måte å oppleve livet på..

Når vi blir født, det som vi får i arv fra foreldrene våre er kvalitet til nervesystemet som gjør oss mer eller mindre sårbare når vi møter miljø med psykososiale forhold vi vokser i. De to ting er det umulig å velge for oss og de påvirker vårt livsløp. Vi mennesker har utviklet vår levemåte enormt mye i de siste to hundre år av Industriell revolusjon. Men som en amerikansk psykolog sa, vi er fortsatt hulle mennesker selv om vi har ”silikonskinn”. Omfang av depresjon øker dramatisk i Vesten. Største økning er hos ungdommer og unge voksne. Det skjer også til barn – noe nesten utenkelig for bare noen få dekader siden. I ”primitive”, tradisjonelle samfunn er depresjon veldig lite utbredt. Altså, depresjon øker i takt med modernitetens utvikling og dette kan føre oss til en viktig konklusjon om at forandringstempo i samfunnet overkjører vår menneskelige natur som stor sett er lik i de siste noen få hundretusener av år – en dråpe i vår evolusjonstid…

Forandrings tempo i vårt stadig mer komplisert samfunn gjør det mer vanskelig for oss å tilfredsstille våre egne grunnleggende mentale behov. Hvis du er interessert i å lære noe om dem, om seg selv og finne ut i hvor stor grad har du tilfredsstilt dine egne grunnleggende mentale behov klikk på linken og les mer om dem. Hvis du finner ut at noe der ikke er slik som det bør være for deg da er min jobb å hjelpe deg til å fjerne hindringer som gjør at du ikke klarer å få dine grunnlegende mentale behov tilfredstilt.

Sanjin Salahovic

Reg. Homøopraktiker MNLH

Hypnoterapeut og tankefeltterapeut MAEPH