Selvtillit er mental mat. Hvis man ikke spiser det, går det an å leve en stund. Organismen bruker fettreservene i kroppen, men generelt går alt i forfall. Sånn er det med selvtilliten. Den er den grunnleggende ”mentale maten” – følelsen som gjør at vi kan tilfredsstille våre mentale behov. Man kan finne erstatning for selvtillit ved å bruke/misbruke sitt ”ego” til å manipulere andre, herske over dem. Kontrollere og ha en illusjon av indre styrke og makt idet man handler i og samtidig former verden rundt seg. Men det er ikke akkurat den typen mat man trenger for da vil forfallet skje uansett. Selvtillit eller indre styrke er en viktig følelse som må til for at vi handler i samsvar med våre virkelige ønsker og behov. Det som gir mening til våre liv, ifølge Aristoteles, er en følelse av å gå på veien mot selvrealisering. På den veien er selvtillit den grunnleggende drivkraften. Og det finnes for mange som selv ikke har selvtillit, men som vil gjerne ta den fra andre.

Det går ikke an å forfalske følelsen av selvtillit eller veien til selvrealisering på noen måte. Hvis vi ikke får det som vi virkelig trenger i det mentale, blir vi misfornøyde. Angst, stress og depresjon er varslere som krever forandring. Når man kommer så langt som til å innse at noe er galt, og at det ikke nytter å fortsette å tenke og handle på en måte som ikke gjør en lykkelig, da er det på tide å gjøre noe med denne drivkraften inne i oss. Tida er inne for forandring til noe bedre – bedre selvtillit.

Som en grunnleggende følelse inne i oss mennesker dekker selvtillit, som problemdefinisjon, nesten alt. Hvis man sier: ”Jeg vil ha bedre selvtillit”, starter man en prosess som kan føre til at de fleste problemfølelser inne i oss forandres til de gode. Det er problemfølelser, ofte traumer, som står i veien. Det er de som tapper oss for selvtillit.

Av og til kommer folk til meg og sier det med en gang: ”Jeg har dårlig selvtillit.” Dette er topp, og vi kan begynne å jobbe veldig effektivt med en gang. Noen trenger litt mer tid til å få innblikk i helheten, men likevel; bare det å nevne ”selvtillit” vil etter hvert føre til at de klatrer opp på et høyere erkjennelsesnivå.

Så tenk litt på det indre inne i deg. Hvis du føler at du ikke er sterk nok til å få det som du virkelig trenger av dine mentale behov, da er det på tide å sette ord på det man savner: ”Bedre selvtillit”.