Hypnoterapi Mobilis

Mobilis er latin og betyr ”bevegelig/foranderlig”. Ordet symboliserer ikke bare de dynamiske prosessene i naturen, men også de prosessene som kjennetegner en nødvendig forutsetning for en sunn psyke i mennesket. Det finnes to verdener som et menneske eksisterer i. Den indre inne i det og den ytre utenfor. Forholdet mellom de to bør være likeverdig. Vi bør vie våre tanker, forståelse, aksept og kreativitet like mye til det emosjonelle og det levende inne i oss som til mennesker rundt oss med alt det vi skaper i fellesskapet.

Men den ”mobilis”-dynamikken er ikke garantert for alle. Det er noe man må reflektere over, pleie samt passe på, for at den ikke forsvinner i vår overdrevne menneskelige trang til trygghet, avhengighet og gjentagelse. Når denne dynamikken forsvinner, slutter vi å gå en viktig vei som ifølge den amerikanske psykologen Abraham Maslow fører oss mot selvrealisering. Det å følge den gir oss solide gode følelser som gir mening i vår daglige tilværelse. Å miste dynamikken betyr også å stoppe opp på eller forlate selvrealiseringsveien, og da kommer det reaksjoner fra verden inne i oss i form av kroppslige emosjonelle signaler som kommuniserer med oss og verden rundt oss.

Et viktig signal fra det indre i oss om at vi har mistet dynamikken og sluttet å være ”mobilis”, er angst. Som et lyssignal i bilen som viser at motoren mangler olje, viser angsten oss at vi har sluttet å være ”mobilis” og at livet i en lengre periode er blitt statisk og ”meningsløst”. Tida er inne for å sjekke hva som er galt, forandre noe. Depresjon er angstens beste ”venn”. De deler samme sentre i hjernen.

La oss forestille oss en sirkel med et punkt i sentrum. Det sentrale punktet er problemstillingen / objektet for vår persepsjon og tenkning. Vi er ute på kanten av sirkelen og kan se på sentrum ut fra 360 forskjellige vinkler – perspektiver. Nødvendig krav for å gjøre det er at vi kan bevege oss fritt rundt om på sirkelens kant. Mennesker som har tendens til å bli engstelige og depressive, gjør motsatt. De er ubevegelige og ser på sentrum ut fra samme perspektiv om og om igjen. Dette er ganske ugunstig fordi slik produseres alltid de samme, dårlige, følelsene de er vant til. Hvert eneste punkt på sirkelens kant forutsetter en annen emosjon i forhold til sentrum. Det sunne mentale livet består av kunsten med å finne riktig posisjon.

Dette kan være en kort beskrivelse av selve kjernemeningen i terapien ”mobilis” – å få pasienten ut av ”myra” og dens håpløse perspektiv, det fastlåste punktet man er blitt fanget i. Å frigjøre perspektivet kan bli første skritt på veien man må gå for å gjenfinne den viktige bevegelsen som gjør at man kan se på livshendelser, handlinger og fenomener ut fra nye, bedre synsvinkler. Det gjelder å velge dem som gir den beste følelsen, som garanterer en læringseffekt og driver en videre på Maslows realiseringsvei. Frihet til å velge er ikke bare fundamentet i demokratiet i verden utenfor oss. Det må til også inne i oss for å få et sunt mentalt liv.

Vi mennesker er læringsvesener. Læring er det som skaper mening i våre liv. Den meningen som oppstår ved selve forståelsen, styrker bevisstheten om at læring også garanterer overlevelse, tilpasning, kreativitet, mestring og alt det ufordrende som skaper kvalitet i våre liv. Å stoppe læringsprosessen betyr slutten på å være ”mobilis”. Hypnoterapi Mobilis er skapt og utviklet for frigjøring av den gode indre tenkningskvaliteten som menneskets sunne psyke er avhengig av.

Sanjin Salahovic

-reg.hypnoterapeut og tankefeltterapeut-

  maeph/mnfkh/mnlh

2019-12-12T13:06:26+00:00