I dag, når jeg jobber med voksne mennesker, har jeg å gjøre med saker som har sin historie og strekker seg tilbake til fortida. Akkurat som jernbanespor. Vi voksne har alle stått på hver vår egen stasjon i vår barndoms- og ungdomstid før vi begynte den lange reisen som skulle bringe oss dit vi er nå. Det som for oss så ut som et lykke-tog, var ofte en sårbar reise. Og en dag skriver tida ut en regning for det vi gjorde. Da innser vi ofte at vi var på en forvirrende, skuffende reise som ender opp i depresjon – et ubehagelig sidespor som ikke kan føre oss dit vi vil.
Er det noe som kunne påvirket valgene våre og selve reisen slik at vi kunne klart oss bedre eller annerledes i livet? En viktig motivasjon for meg, mens jeg kjørte mitt spor, var å finne svar på dette spørsmålet. Og nå vet jeg at ja, det er mulig å gjøre mye med det. Som rasjonelle doktor House, den geniale diagnostikeren i den aktuelle TV-serien om et amerikansk sykehus, sier: ”Mennesker kan ikke forandres”… Ja, det er sant, mye av fortidas erfaring er preget dypt i oss, men likevel, vi har alltid mulighet til å velge hvordan vi skal oppleve den. Vi mennesker forandres gjennom livet. Hvis ikke frivillig, så skjer det gjennom press. Hva annet er ”en krise” enn en klar beskjed fra hjernen og kroppen om at tida for forandring er inne!? Og da innser vi faktisk at mennesker kan forandres – ved å forandre deres følelser…
Derfor finner jeg det tilfredsstillende å jobbe med barn og ungdom. Unge mennesker har fortsatt relativt kort erfaring med plagene sine. Hvis vi ser på livet som en læringsmulighet som de som lever, er nødt til å akseptere og ta del i, ser vi at mange av de unge ennå ikke har fått så dypt preg av det ”negative” som livet også kan lære oss. Som regel er det ikke snakk om noe ”uopprettelig”… Derfor er det mye lettere å jobbe med dem, og resultatene er, sett i en tidsmaskin-ånd, mye mer fascinerende. Mer fascinerende i den forstand at man faktisk kan påvirke deres framtid..
Så la meg presentere de spørsmålene jeg stiller når det gjelder plager som de unge kan ha, og som stort sett kan påvirke utvikling av deres liv.
Har du problemer med:
Konsentrasjon
Hukommelse
Selvtillit
Forståelse for faget
Nærhet til deg selv
Vilje og tålmodighet til å lese hjemmelekser
Er du mobbet?
Har du sosial angst?
Klarer du ikke å prate med den du er forelsket i?
Tør du å rekke hånda opp i timen?
Føler du deg annerledes eller utstøtt?
Misforstått?
Har du eksamenangst?
Prestasjonsangst?
Er du ensom?
Eller (er det) noe annet du sliter med?
La meg få lov til å be leserne om å utvide denne lista videre…
(send gjerne ditt forslag til: mobilis3@hotmail.com )
I utgangspunktet, når jeg ser på og jobber med mennesker, fokuserer jeg på hindringer. Å fjerne dem gjør at menneskene får det bedre og føler seg selv mer komfortable med det de faktisk er.  Jeg mener at selvrealisering er det høyeste målet i livet til et menneske, og den beste måten å hjelpe på, er å fjerne de hindringene som står i veien for det. Så hvis man kan finne seg selv i noen av de eksemplene jeg har skrevet i lista over, så er det bare å gjøre noe med det.
Sanjin Salahovic
-hypnoterapeut M.A.E.P.H.-
-reg. tankefeltterapeut MNLH-