Ved å lese John Bradshaws bok “Homecomig – Reclaiming and Championing Your Inner Child”, har jeg funnet et dikt skrevet av Leo Booth og John Bradshaw. Diktet heter ”Toxic shame” og synliggjør mekanismer som overfører, man kan si smitter, negative skamfølelser mellom mennesker.
Leo Booth er en internasjonalt anerkjent forfatter, foreleser og instruktør i temaer som åndelighet, hjelp med depresjon, avhengighet eller kompulsiv oppførsel og lav selvtillit. Han er selv utdannet som teolog, og i sitt arbeid hjelper han mennesker som er utsatt for religiøs avhengighet og misbruk. Drevet av sine ambisjoner i sin tid var han en av de yngste rektorer i England, men han ble også alkoholiker. Etter en bilulykke forårsaket av alkoholmisbruk viet han en god del av sin arbeidstid til hjelp for alkoholmisbrukere.

John Bradshaw er filosof, rådgiver, teolog og lærer. Han ble født inn i en problemfylt familie i Houston, Texas i 1933. Studerte for å bli katolsk prest og forlot studiet bare noen få dager før han skulle fullføre det. Senere utdannet han seg videre til master i spirituell psykologi ved Universitet i Santa Monica. John presterte høyt på universitetet, men ble også alkoholiker. Han lot seg legge inn på Austin State Hospital for behandling, og etter det gikk han inn i et avvenningsprogram. Etter vellykket avvenning trådte han inn i en fruktbar livsperiode og karriere.
De har noe felles, disse to menneskene. Kanskje er de opplevelsene de tok med seg fra barndommen som gjorde at de samlet seg om skrivingen av et dikt. Så sterkt dikt at mine klienter, når jeg leser det for dem på kontoret mitt, som regel tar med seg en kopi og viser det videre. Derfor fikk jeg lyst til å dele diktet med flere ved å legge det ut på min side. Diktet er vanligvis en del av en femtimers lang behandling av ”Det indre barn” hos mine klienter. I denne terapien setter man i gang en kommunikasjon med barnet i oss som representerer de fire stadiene vi vokser gjennom: baby, småbarn, førskole- og skole barn. De barna som, metaforisk sett, fortsatt lever i oss i sin frykt og usikkerhet, kan av oss voksenpersoner få ro og en følelse av trygghet som de ikke fikk mulighet til å oppleve eller få fra sine foreldre, søsken, venner eller mennesker de var i kontakt med. Kort sagt, vi vokser endelig opp og blir til ”vår egen lykke smed”. John Bradshaw påstår at mennesker som inni seg bærer et skadet ”indre barn” kan oppleve vanskeligheter så alvorlige som de med posttraumatisk stress syndrom. (Innsovningsvansker eller avbrutt søvn, irritabilitet eller agressivitet, konsentrasjonsproblemer, økt årvåkenhet, på vakt-holdning, overdreven skvettenhet, angst, uro og/eller depresjon – er noen av dem)
Min språkhjelper i alle årene jeg har bodd i Arendal og produsert skriftlig materiale, lektor Trond Thue, har oversatt diktet. Jeg ønsker deg nysgjerrige leser en god leseopplevelse og håper at dine følelser bereder grunnen for en prosess som kan føre til at du blir bedre kjent med seg selv. Og at du i den prosessen også gjør bruk av din rasjonalitet og din analytiske intelligens. Det kan vise veien til den frihet vi mennesker bestandig streber etter og drømmer om.
Giftig skam
Jeg var der ved unnfangelsen din
I adrenalinhormonet til din mors skam
Du kjente meg i fostervannet i din mors liv
Jeg kom over deg før du kunne snakke
Før du forstod
Før du på noen måte kunne vite
Jeg kom over deg før du lærte å gå
Mens du var ubeskyttet og utsatt
Mens du var sårbar og trengende
Før du fikk noen grenser
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM
Jeg kom over deg da du var magisk
Før du kunne vite at jeg var der
Jeg kløyvde sjelen din
Jeg gjennomboret deg til hjerterota
Jeg kom med følelser av svakhet og utilstrekkelighet
Jeg kom med følelser av mistillit, stygghet,
dumhet, tvil, verdiløshet, underlegenhet og uverdighet
Jeg fikk deg til å føle deg annerledes
Jeg sa deg at det var noe galt med deg
Jeg skitnet til din Gudlikhet
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM
Jeg eksisterte før samvittighet
Før skyld
Før moral
Jeg er mesterfølelsen
Jeg er den indre stemmen som hvisker fordømmelsens ord
Jeg er den indre gysning som jager gjennom deg uten noen
mental forberedelse
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM
Jeg lever i hemmelighet
ved mørkets listige fuktige bredder
depresjonens og fortvilelsens
Alltid sniker jeg meg over deg, jeg tar deg uforberedt,
jeg kommer gjennom bakdøra
Uinnbudt uønsket
Den først ankomne
Jeg var der fra tidenes begynnelse
Med Fader Adam, Moder Eva
Broder Kain
Jeg var ved Babels tårn, slaktingen av de uskyldige
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM
Jeg kommer fra ”skamløse” foresatte,
svik, latterliggjøring, misbruk,
vanskjøtsel – perfeksjonistiske systemer
Jeg får min kraft fra en rasende forelders sjokkaktige intensitet
Et søskens ondskapsfulle bemerkning
Andre barns hånende ydmykelser
Speilenes keitete refleksjon
Berøringen som kjennes fornærmende og skremmende
Slaget, klypet, puffet som river i stykker tillit
Jeg styrkes av
En rasistisk, sexistisk kultur
Den bedrevitende fordømmelsen fra religiøs skinnhellighet
Frykten og presset i skolen
Politikernes hykleri
Dysfunksjonelle familiesystemers skam
i flere generasjoner
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM
Jeg kan forvandle en kvinnelig person, en jødisk person,
en svart person, en homoseksuell person,
en orientalsk person et kjært barn til
Ei hore, jødejævel, en nigger, en rompis,
en flatbanker, en skeivøyd guling, en
bortskjemt liten jævel
Jeg kommer med smerte som er kronisk
En smerte som ikke vil forsvinne
Jeg er jegeren som forfølger deg dag og natt
Hver dag overalt
Jeg har ingen grenser
Du prøver å gjemme deg for meg
Men du kan ikke
Fordi jeg lever inni deg
Jeg får deg til å føle deg håpløs
At det ikke er noen vei ut
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM
Min smerte er så uutholdelig at du må sende meg videre til andre
gjennom kontroll, perfeksjonisme, forakt, skyldfølelse,
misunnelse, fordømmelse, makt og raseri.
Min smerte er så intens
Du må skjule meg med avhengigheter, rigide roller,
<br>forstillelse og fortrengninger
Min smerte er så intens
Du må lukke meg ute for ikke lenger å føle meg
Jeg overbeviste deg om at jeg var borte – at jeg ikke eksisterer –
du opplevde fravær og tomhet.
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM
Jeg er sinnbildet på gjensidig avhengighet
Jeg er åndelig fallitt
Absurditetens logikk
Gjentatte tvangshandlinger
Jeg er kriminalitet, vold, incest, voldtekt
Jeg er det glupske hullet som gir næring til alle avhengigheter
Jeg er umettelighet og lyst
Jeg er Ahaverus Den vandrende jøden, Wagners Flyvende hollender,<br> Dostojevskijs kjellermenneske,
Kierkegaards forfører,
Goethes Faust
Jeg vrir hvem du er til hva du gjør og har
Jeg dreper sjelen din og du sender meg videre til generasjoner
MITT NAVN ER GIFTIG SKAM