Jo lenger jeg praktiserer hypnoterapi, desto mer innser jeg hvilket bredt og omfattende område den kan anvendes på. Vi blir stadig mer beviste om at det meste av det som plager oss kan spores tilbake til ”psyken” vår. Men la oss si det enkelt slik som de fleste eventyr begynner…Hypnoterapi kan brukes til å endre alle typer (u-)vaner, fjerne frykt, flere psykosomatiske forstyrrelser som for eks. astma, allergi osv. Den kan forbedre din prestasjon, konsentrasjon. Til og med forståelsen for matematikk eller andre fag på skolen. Gjøre deg nærmere til deg selv… Fordi hypnose jobber direkte med underbevisstheten klarer du å gjøre de endringene du vanligvis ønsker uten å måtte anstrenge deg og følge logikkens vei. Hypnose er et nyttig verktøy som forsterker og ansporer din indre styrke og fantasi. Dette kommer særlig til uttrykk når man effektivt og raskt kan ta en ut av desperasjon forårsaket av mangel på selvtillit.

HypnoterapiDet er godt å vite at tradisjonell kinesisk medisin anså mangel på følelsesharmoni som opphav til de fleste sykdommer. Om hypnoterapi handler om frigjøring, da? Ja, forandring og frigjøring i forskjellige grad, etter det ønsket du selv har, bevist eller ubevisst. Altså, våre ønsker, sammenlignet med det vi faktisk klarer, skaper ofte skuffelse og følelser som ikke akkurat hjelper oss i hverdagslivet mens vi jobber mot å nå våre mål og oppnå lykken vi strever etter. Hypnoterapi med hypnose som verktøy er en fantastisk terapi for endring og personlig utvikling!

Enten det handler om å forandre en uvane eller dårlig stemning, slutte å være redd for ett eller annet, lette på eller fjerne astma, allergi osv.?! Eller om du har noe større i tankene som har med nærhet til deg selv, opplevelsen av livet, andre mennesker og lykke å gjøre, hjelper hypnoterapi på veien. Du legger merke til at jeg stadig bruker begrepet ”hypnoterapi” i stedet av ”hypnose”. I hypnoterapi er hypnose et verktøy, det viktigste, men likevel bare ett av flere som terapeuter bruker. Så hypnose i terapi er mye mer målrettet. Likevel, du har en god sjanse til å oppleve noe du har aldri opplevd i livet før. Det er opp til din fantasi å utforske de mange mulighetene den byr på.