”Selvstendig tenkning er en ubestridt verdi i vår kultur. Vi har den blant annet med oss fra opplysningstiden. Men det er ikke alltid så enkelt å avgjøre hvem som er selvstendig og hvem som bare følger en kulturell norm”, skriver Dag Jenssen dr.art., historiker og vitenskapsteoretiker, dekan ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag. Artikkelen til Jenssen har jeg lest i ”Dyade” – tidsskriftet til ACEM, en frivillig organisasjon med stor undervisningsvirksomhet i meditasjonsteknikk.

Acem er drevet idealistisk med ikke-økonomiske formål, og uten religiøsitet og mystikk. Jeg lærte Acem-meditasjon for fire år siden i Kristiansand. Siden da abonnerer jeg på Dyade som forsyner meg med artikler jeg leser med stor glede og utbytte. Jenssen er redaktør i tidsskriftet og også kurslærer i Acem meditasjon. Da jeg leste artikkelen hans ”Den vanskelige tenkningen”, fikk jeg en uimotståelig trang til å dele den med besøkende på min web-side. Dette pga. alle de frihets- og forandringssøkende artiklene jeg skrev i Agderposten i de siste fire åra. Nå har jeg bestemt meg for å sette en link til Dyade og Acem for å promovere selve meditasjonen jeg selv ofte anbefaler til mine klienter i terapi…

Det kan være tidkrevende å lese slikt stoff, men stol på meg, slike ting ofte gir størst utbytte og forandrer oss på et dypt plan. Dette gjelder særlig når vi tenker på ”samfunnsbyggingssituasjonen” Arendal og Aust-Agder befinner seg i, i dag. Arendal er på topp i landet når det gjelder depresjon og narkotikamisbruk. Har det noe å gjøre med vår manglende kunnskap og evne til å frigjøre oss fra konformistiske normer, at vi ikke er i stand til å tenke selv uten frykt for konflikt med byens ”ånd”? Mot til å tenke selvstendig og fritt må vi finne i oss selv.

Jensen skriver:”Dessuten er den selvstendige tenkningen krevende – den utsetter oss for indre belastninger og reaksjoner fra omgivelsene. For at den skal utløses i oss, har vi muligens behov for at noe skal ha gått galt…”

God lesing… http://dyade.no/artikler/dyade/2009/3_09/3_09_den_vanskelige_tenkningen.shtml