I min jobb med røykeslutt ved siden av hypnotisk innledet REM tilstand bruker jeg neurolingvistisk programmering (NLP) og Emotional Freedom Technik (EFT).

EFT er en videreutvikling av den populære tankefeltsterapien (TFT).

Her må det sies at røyking kan være mye mer enn nikotin-inntak eller avslapningsmiddel. Jeg har observert at mennesker faktisk strukturerer tiden sin og deler dagen opp i forskjellige sekvenser mellom hver røyk. Det handler om dype inngrep i selve tankene til et menneske som røyker, og å fjerne det betyr faktisk en stor omveltning i hele tenkningssystemet.

I den første timen kartlegger vi alle røykesekvensene i hverdagen. Både de som er mer direkte knyttet til bestemte handlinger, og de som er mer generelle som f. eks. kjede- og stressrøyking. Deretter legger vi en ramme for hele terapiens forløp. Pasienten, i hypnotisk påført avslapet REM tilstand, bestemmer på et dypt plan når han/hun vil kutte røyken.

Time to bruker jeg til å videreforsterke arbeidet fra den første timen og styrke pasientens vilje til å slutte å røyke. Målet er reduksjon til under halvparten av det vanlige tobakkforbruket. Jobben avsluttes med hypnoterapeutisk arbeid som understøtter dette veivalget…

Time tre, når reduksjon er utført, konsentreres om selve kuttet, røykeslutten, med en behagelig hypnoterapeutisk suggesjon..

Timer fire brukes til en hypnoterapeutisk forsterkning av time tre. De første tre dagene etter at man kutter røyken, er vanskeligst, både pga nikotinabstinens og det kulturelle sjokket pasienten opplever når han/hun plutselig mister strukturen i hverdagstilværelsen og er nødt til å gå gjennom en kraftig omstrukturering for å fylle hullene som har oppstått etter at røyken har forsvunnet…

Noen pasienter slutter å røyke tidlig, etter totalt tre timers terapi. Noen få har klart det på to timer. Det er individuelt og avhengig av viljestyrke og/eller i hvilken grad man faktisk er lei av røyk… Noen kommer under press fra omgivelsene. Barn, barnebarn er oftest nevnt som pressutøvere. Noen føler skam over å røyke når ektefellen har sluttet osv…

Det finnes dem som er uimottakelige for terapi, særlig hvis de, underbevisst, faktisk ikke har lyst til å kutte røyken. Men det vises fort i begynnelsen av terapien.

Sidevirkningene til terapien er mange. De viktigste er at mennesker opplever en usedvanlig avslapning og som regel får et nytt innsyn i livet sitt. Avslapningseffektene kan vare lenge, i noen tilfeller er de varige. Mange opplever at de får et nytt sett tanker og selvinnsikt med muligheter som påvirker deres liv i en positiv retning.

Jeg ønsker alle velkommen til min terapi!