Hva er hypnose?

En artikkel fra kurset i avansert hypnoterapi hos Jill Wooton. Jill er hypnoterapeut og har praksis i Cuckfield West Sussex, UK. Sammen med Roger Elliott and Mark Tyrrell, har hun skapt en av de mest populære kurs for hypnoterapeuter i UK. I de siste 9 år har hun gitt opplaring i hypnose og hypnoterapi til mer enn to og halv tusen mennesker. I erfaring og kunnskap i bruk av hypnose i terapeutiske formål ligger UK flere tiår foran Norge…

Hva er hypnose?

Det finnes mange misoppfatninger og myter om hva hypnose er. Generell offentlig uvitenhet har skapt mange feilaktige oppfatninger og misforståelser omkring det tilsynelatende uforklarlige som skjer der hvor hypnose brukes. Den situasjonen har først og fremst oppstått i kjølvannet av scenehypnose, rett og slett fordi det er i en scenehypnotisørs interesse å opprettholde mystikken omkring denne formen for hypnose.

Psykologen Joe Griffin (kjent for sin bok: ”Human Givens: A new approach to emotional health and clear thinking”) har imidlertid tydelig demonstrert at hypnose simpelthen er en måte å initiere det vi kjenner som REM tilstand (Rapid Eye Movement). Hypnoterapi utnytter den gunstige tilstanden i arbeidet med ønskelige forandringer.

REM er et fenomen vi oftest kan observere hos en person som sover. Det forbindes med drømmeaktiviteten i hjernen.

Evnen til å lære og skape nye adferdsmønstre mens vi er i REM tilstand begynner allerede før vi er født. I løpet av svangerskapets siste 3 måneder vil et foster tilbringe opptil 80 % av tiden i REM tilstand. Joe Griffin mener at babyen i løpet av denne tiden vil etablere de grunnlegende mønstrene for instinktiv oppførsel. Dette gjør det mulig for babyen å komme til verden med overlevelsesinstinktet allerede på plass. Disse instinktene er bare delvis spesifisert slik at de senere kan tilpasses miljøet – for eksempel vil en baby kunne suge på en brystvorte, en finger eller en flasketut.

Griffin understreket at REM tilstand kunne oppnås i både våken og sovende tilstand.

Mennesker går naturlig inn i REM tilstand når de dagdrømmer eller hvis de er i sjokk. Det er i denne tilstanden at sinnet kan oppdatere sine instinktive responser til det som oppleves. Når man opplever en intens emosjonell tilstand (som f.eks. et sjokk) vil hjernen registrere de miljømessige stimuli og dette kan så danne mønster for fremtidig adferd. Denne naturlige prosessen kan hypnotisk ”programmere” mennesker til senere å få ”flashback” og en følelse av panikk når de blir konfrontert med noe som kan minne om det opprinnelige traume.

En annen måte å oppnå våken REM tilstand på er gjennom å respondere på suggesjoner om å gå inn i en avslappet tilstand som så ”kopierer” REM drømming mens man er våken. Hypnotiserte klienter har således tilgang til bevisste prosesser mens de er i en REM – lignende drømmetilstand og kan således modifisere sin instinktive programvare.

Dersom en person frykter det å snakke foran forsamlinger kan den i hypnose guides til å oppleve det å snakke foran andre som en behagelig opplevelse. Resultatet vil dermed sannsynligvis våre at den, i fremtiden, vil glede seg til en slik opplevelse og finne den for behagelig.

Instinktiv programmering finner alltid sted via REM tilstand. Hypnose kan derfor oppfattes som en måte å få tilgang til REM tilstand for å oppnå fordelaktige endringer. All effektiv terapi vil utnytte REM tilstand enten terapeuten er klar over det eller ikke…

Sanjin Salahovic

Reg. Homøopraktiker MNLH

Hypnoterapeut og tankefeltterapeut MAEPH