Som flere jeg kjenner, har også jeg tenkt på hypnose som noe litt skummelt, fremmed som tar fra meg kontroll – en kontroll som jeg i de fleste sammenhenger ønsker å inneha! Nå er det imidlertid slik at jeg i en del år har slitt med å reise med fly. Dette oppstod etter at jeg fikk mitt første barn, og jeg unnlot så å reise med fly i over ti år. Etter lang tids grubling, skjønte jeg at jeg virkelig hadde tapt kontroll. Redselen for å fly hadde tatt kontroll som jeg lot med lede av, ved at jeg ikke reiste med fly i hele tatt. Slik vil jeg ikke ha det! Jeg vil være fri til å kunne reise, når jeg vil det.

Gjennom utdannelse og jobb har jeg erfaringer med det å endre uhensiktsmessige mønstre og adferd, og sett mange ha nytte av ulike verktøy, eksempelvis kognitiv terapi og eksponering. Det jeg imidlertid har erfart er at det ikke alltid er fullt så enkelt å bruke det på seg selv… Jeg kan jobbe med egne negative tankemønster for derigjennom å regulere følelser i ulike situasjoner, men dette har jeg klart bare til en viss grad.

Slik begynte min søken etter å finne “en kur” som hjelper, og da kom jeg inn på hypnoterapi. Etter å ha lest en del om det fant jeg ut at jeg ønsket prøve, og jeg tok kontakt med Sanjin Salahovic i Arendal. Til tross for bare noen få timer, har hypnoterapien vært en spennende og god reise/opplevelse for meg. Det gjenstår i nær framtid og se hvilken nytte den gir meg i forhold til flyreiser. Det skumle og fremmede har nå blitt noe jeg har ro i forhold til, og jeg har økt tro på at jeg kan mestre i situasjoner jeg over tid har unngått. Jeg opplever selve hypnoterapien både god og krevende på samme tid. Den har en form som gir meg mental trening/oppmerksomhet der jeg får mulighet for å endre en følelse – uten typisk eksponering. Det settes ikke fokus på min viljestyrke, men har søkelys på å finne følelsen, hvor den er plassert, gi den aksept, gi meg selv aksept og slå meg bedre til ro.

Det er av vesentlig betydning for meg måten Sanjin Salahovic møter meg på. Han formidler seg grundig, forklarer på en godt forståelig måte og veileder meg gjennom prosessen, og ikke minst møter han meg med ydmykhet og respekt. Alt dette appellerer til min opplevelse av å bli sett, møtt og tatt på alvor. Jeg opplever å kjenne meg trygg i prosessen. Hypnosen i seg selv blir et verktøy som bidrag til å forbedre, styrke meg i de situasjoner jeg opplever utfordrende.

Som jeg nevnte i starten har jeg nok vært noe forutinntatt før jeg kontaktet Sanjin Salahovic, noe som nok har utspring i kjente myter om hypnose. Eksempelvis var det knyttet til opplevd tap av kontroll. Her tok jeg feil, man taper ikke kontroll under hypnosen. Jeg er fullt ut våken og til stede og husker i etterkant alt. Det har faktisk fascinert meg noe at jeg gjennom hypnosen erfarer å huske enda mer rundt situasjoner/opplevelser som jeg selv bringer frem, enn det jeg i utganspunktet var klar over. Hypnosen har for meg bidratt til et bedret fokus, noe jeg har reflektert mye over både i for og etterkant av timene. Disse refleksjonene har vært meg til stor nytte med tanke på å skape en sammenheng, og som nevnt også for finne ro knyttet til ubearbeidede situasjoner/hendelser i livet.

Mvh
Kari